От началото на месец ДЕКЕМВРИ  Районен съд Етрополе  има обновен електронeн адрес както и нова страница ! Старият сайт ще функционира до края на 2019г.

АДРЕСЪТ НА НОВИЯТ САЙТ Е:

etropole-rs.justice.bg/

 

     РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ непрекъснато се стреми да усъвършенства  административната си дейност в посока ефективност, прозрачност и достъпност, в съответствие с българските традиции на съдебната система и изискванията на Европейския съюз.

     Чрез създаването на интернет страницата на районния съд, целим да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и административните услуги, които той предоставя.За съвместно постигане на една от основните ни цели-подобряване  качеството на обслужване на гражданите - моля, не се колебайте да се свържете с нас.


   


Посещения:578413