Прессъобщение

    

   РАЙОНЕН СЪД – ЕТРОПОЛЕ

гр. Етрополе, бул. Руски №105, п.к.2180, факс 0720-63758, email: rs_etropole@abv.bg

Председател, Районен съдия –62310, Адм. секретар, Гл. счетоводител –63758

 

                                              
По инициатива на Висшия съдебен съвет във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му, с цел спомагане повишаването на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, в районен съд гр.Етрополе и районна прокуратура гр.Етрополе, на 01.02.2013г. от 14.00 часа до 16.00 часа се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.
         За мероприятието беше информирана обществеността и бяха поканени четири групи ученици от училищата в града.
Дадена бе възможност да се види отблизо работата на съда и прокуратурата, като бе предоставен достъп на всички желаещи да се запознаят с организацията на дейността им и съдебните служители, със съдебни процедури, с работата и функциите на службите в двете учреждения.

„Денят на отворените врати”  в районния съд  и районна проукратура гр.Етрополе премина в много приятна атмосфера, при много голям интерес от страна на гостите, които задаваха интересни въпроси към магистратите и служителите.

 


Посещения:475735