Прессъобщение

 

                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg.

Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, както и две поощрителни награди - фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

В конкурса могат да участват учениците от УШ-ми до Х11-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Линк към Регламента за провеждане на конкурса :


Посещения:578398