Допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за участие в конкурса за длъжността “Призовкар ”
в Районен съд гр.ЕтрополеДОПУСНАТИ кандидати до участие в конкурса:

 1. Мирослава Игнатова Василева –Заявление вх.№244/06.02.2019г.
 2. Иванка Борисова Вълкова- Заявление вх.№246/06.02.2019г.
 3. Иванка Георгиева Петрова- Заявление вх.№252/07.02.2019г.
 4. Малинка Николова Георгиева- Заявление вх.№257/07.02.2019г.
 5. Валентина Братанова Христова-Заявление вх.№296/12.02.2019г.
 6. Мая Иванчова Тодорова-Заявление вх.№297/12.02.2019г.
 7. Кристине Василева Георгиева-Заявление вх.№315/14.02.2019г.
 8. Веселка Йорданова Петрова-Заявление вх.№366/21.02.2019г.
 9. Ирена Костадинова Костадинова-Заявление вх.№371/22.02.2019г.
 10. Румяна Ботева Маринова- Заявление вх.№378/25.02.2019г.
 11. Цветелина Иванова Долутарова-Заявление вх.№383/25.02.2019г.
 12. Христина Христова Нейкова-Заявление вх.№416/28.02.2019г.

 

 НЕДОПУСНАТИ кандидати до участие в конкурса: НЯМА

 

Събеседването с допуснатите кандидати, ще се проведе на 13.03.2019г. от 10.00 часа в сградата на районен съд гр.Етрополе.


Посещения:578434