Контакти

Адрес:
п.к. 2180, гр. Етрополе, бул. Руски 105
тел.  (0720) , 62069, 62107
факс: (0720) 63758
e-mail: rs_etropole@abv.bg     etropole-rs@justice.bg

Председател - Цветомир Цветанов - (0720)-62310
Районен съдия -Мая Николова-Чикова-(0720) 62310
Съдия по вписванията - Цветолюб Пенчев -(0720) 66996
Държавен съдебен изпълнител - Божана Симеонова -(0720) 62146

 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Административен секретар:
Марина Толева 
тел. (0720) 637 58

Счетоводство и Каса, Системен администратор:
Костадин Костадинов
тел. (0720) 637 58

Съдебни Секретари:
Сияна Манчева
Климентина Чикова
тел. (0720) 621 07

Секретар СИС:
Десислава Генчева 

тел. (0720) 621 46

Деловодство:
Ценка Билева
тел. (0720) 620 69

Архивар:
Маргарита Николова
тел. (0720) 620 69

Призовкар:
Николина Чипева-Динкова
тел. (0720) 621 07

Работник поддръжка сграда-огняр:
Петьо Иванов
тел. (0720) 620 69

Чистач:
Пролетка Байкова
тел. (0720) 620 69


Посещения:578389