Протокол класиране

П Р О Т О К О Л

гр.Етрополе, 13.03.2019 година

Днес, 13.03.2019г., на събеседването от конкурса за заемане на  длъжността “Призовкар” в Районен съд гр.Етрополе, се явиха допуснатите кандидати:

 1. Мирослава Игнатова Василева
 2. Малинка Николова Георгиева
 3. Валентина Братанова Христова
 4. Мая Иванчова Тодорова
 5. Кристине Василева Георгиева
 6. Веселка Йорданова Петрова
 7. Ирена Костадинова Костадинова
 8. Румяна Ботева Маринова
 9. Цветелина Иванова Долутарова и
 10. Христина Христова Нейкова

Не се явиха  кандидатите Иванка Борисова Вълкова и Иванка Георгиева Петрова.

След проведеното събеседване с  явилите се кандидати, комисията класира кандидатите, както следва:

1.     Малинка Николова Георгиева

 1. Ирена Костадинова Костадинова

3.     Цветелина Иванова Долутарова

 1. Мирослава Игнатова Василева
 2. Христина Христова Нейкова
 3. Валентина Братанова Христова
 4. Веселка Йорданова Петрова
 5. Мая Иванчова Тодорова
 6. Румяна Ботева Маринова
 7. Кристине Василева Георгиева

 

                                                    КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Николова

 ЧЛЕНОВЕ: 1.Марина Толева

                      2. Маргарита Димитрова

 


Посещения:578429