Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. 89 (85%)Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. 9 (8%)Делата се разглеждат в разумен срок
  3. 6 (5%)Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. 91 (87%)Отлагат се прекалено често
  2. 9 (8%)Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. 4 (3%)Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. 18 (12%)Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. 76 (53%)Неправилно призоваване на страните по делото
  3. 12 (8%)Не явяване на свидетелите
  4. 9 (6%)Искания за представяне на нови доказателства
  5. 10 (6%)Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. 8 (5%) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. 8 (5%)Неявяване на страните
  8. 2 (1%)Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. 74 (59%)Съд
  2. 16 (12%)Адвокати
  3. 12 (9%)Свидетели
  4. 10 (8%)Другата страна
  5. 8 (6%)Вещите лица
  6. 0 (0%)Служителите в съда
  7. 4 (3%)Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 83 (79%)2 седмици
  2. 19 (18%)1 месец
  3. 0 (0%)2 месеца
  4. 2 (1%)3 месеца
  5. 0 (0%)повече

Посещения:400552