Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
29/10/2019 11:00 0 78/2019 Наказателно 2ри Цветанов НАХД
24/10/2019 11:00 0 356/2018 Гражданско 1ви Николова ГРД
21/10/2019 11:00 0 166/2019 Гражданско 2ри Цветанов Гр.Д.
21/10/2019 10:00 0 483/2018 Гражданско 2ри Цветанов Гр.Д.
18/10/2019 10:30 0 99/2019 Наказателно 1ви Николова АНД
18/10/2019 10:00 0 118/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
17/10/2019 11:30 0 84/2019 Наказателно 1ви Николова АНД
17/10/2019 11:00 0 95/2019 Наказателно 1 Николова АНД
17/10/2019 10:30 1 90/2019 Наказателно 1 Николова НОХД
17/10/2019 09:30 1 96/2019 Наказателно 1 Николова НОХД
16/10/2019 10:45 0 297/2019 Гражданско 1ви Николова ГРД
16/10/2019 10:20 0 371/2018 Гражданско 1ви Николова ГРД
16/10/2019 10:20 0 587/2018 Гражданско 1ви Николова ГРД
16/10/2019 10:00 0 345/2019 Гражданско 1ви Николова ГРД
15/10/2019 13:00 0 66/2019 Наказателно 2ри Цветанов НАХД

Посещения:526390