Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
08/05/2019 10:30 0 120/2018 Наказателно 1 Николова нохд
22/04/2019 11:00 0 39/2019 Наказателно 1 Николова анд
22/04/2019 10:30 0 38/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
22/04/2019 10:30 0 38/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
17/04/2019 10:30 0 115/2016 Гражданско 1 Николова гр.д.
17/04/2019 10:00 0 127/2018 Наказателно 1 Николова гр.д.
16/04/2019 11:00 0 97/2018 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
16/04/2019 10:00 0 124/2018 Наказателно 2 Цветанов анд
15/04/2019 11:00 0 435/2018 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
15/04/2019 10:30 0 483/2018 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
12/04/2019 10:00 0 21/2019 Наказателно 1 Николова нохд
11/04/2019 11:00 0 17/2018 Наказателно 2 Николова нохд
11/04/2019 09:30 0 31/2019 Наказателно 1 Николова анд
10/04/2019 11:30 0 37/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
10/04/2019 11:00 0 115/2018 Гражданско 1 Николова гр.д.

Посещения:484880