Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/01/2020 09:30 0 1/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
29/01/2020 11:00 0 66/2019 Наказателно 2ри Цветанов
24/01/2020 13:00 0 479/2018 Гражданско 2ри Цветанов
21/01/2020 13:30 0 166/2019 Гражданско 2ри Цветанов
21/01/2020 10:00 0 104/2019 Наказателно 2 Цветанов НОХД
20/01/2020 10:00 0 122/2019 Наказателно 2ри Цветанов
16/01/2020 13:30 0 135/2019 Наказателно 2ри Цветанов
16/01/2020 11:00 0 493/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
16/01/2020 10:45 0 304/2019 Гражданско 2ри Цветанов
16/01/2020 10:00 0 388/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
20/12/2019 11:30 0 73/2018 Гражданско 1 Николова Гр.д.
20/12/2019 10:30 0 155/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
20/12/2019 10:15 0 89/2019 Гражданско 1 Николова Гр.д.
19/12/2019 16:00 0 515/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
19/12/2019 14:50 0 142/2019 Наказателно 2 Цветанов анд

Посещения:578401