Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
01/07/2010 10:00 2 67/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
01/07/2010 09:00 1 66/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
30/06/2010 09:00 1 92/2007 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
29/06/2010 10:00 1 76/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
28/06/2010 13:30 5 62/2010 Наказателно 1-в Николова НЧХ
28/06/2010 11:00 4 61/2006 Гражданско 1-в Николова ГРД
28/06/2010 10:30 3 59/2010 Гражданско 1-в Николова ГРД
28/06/2010 10:00 2 238/2009 Гражданско 1-в Николова ГРД
28/06/2010 09:30 1 144/2010 Гражданско 1-в Николова ГРД
23/06/2010 13:00 4 87/2010 Наказателно 3-т Цветанов НОХД
23/06/2010 11:00 3 86/2010 Наказателно 3-т Цветанов АНД
23/06/2010 10:00 2 117/2010 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
23/06/2010 09:00 1 141/2010 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
22/06/2010 13:30 2 33/2010 Наказателно 1-в Николова НОХД
22/06/2010 09:30 1 46/2010 Наказателно 1-в Николова НОХД

Посещения:526397