Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
09/11/2010 09:30 3 32/2010 Наказателно 1-в М.Николова нох
09/11/2010 09:00 1 134/2010 Наказателно 1-в М.Николова нах
08/11/2010 11:30 6 309/2010 Гражданско 1-в М.Николова чл.50/СК
08/11/2010 11:30 7 310/2010 Гражданско 1-в М.Николова чл.50/СК
08/11/2010 11:00 5 171/2008 Гражданско 1-в М.Николова вещно
08/11/2010 10:30 4 110/2009 Гражданско 1-в М.Николова гр.
08/11/2010 10:00 3 267/2007 Гражданско 1-в М.Николова делба
08/11/2010 09:30 2 116/2010 Гражданско 1-в М.Николова трудов спор
08/11/2010 09:00 1 238/2010 Гражданско 1 М.Николова делба
05/11/2010 11:30 5 194/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
05/11/2010 11:00 4 327/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
05/11/2010 10:30 3 141/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
05/11/2010 09:30 2 242/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
05/11/2010 09:00 1 105/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
04/11/2010 10:00 2 133/2010 Наказателно 2ри Димитрова НОХ

Посещения:566652