Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
18/06/2010 10:00 1 42/2010 Наказателно 3-т Цветанов НОХ
16/06/2010 10:30 1 106/2008 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
15/06/2010 10:00 3 14/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
15/06/2010 09:30 1 275/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
15/06/2010 09:30 3 4/2008 Гражданско 1-в Николова ГРД
11/06/2010 14:00 3 211/2009 Гражданско 1-в Николова ГРД
11/06/2010 13:00 2 56/2010 Наказателно 3-т Цветанов НАХ
11/06/2010 09:30 1 185/2009 Наказателно 3-т Цветанов ЧНД
10/06/2010 10:00 2 86/2009 Гражданско 1-в Николова ГРД
10/06/2010 09:00 1 176/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
07/06/2010 13:00 2 309/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
07/06/2010 11:00 1 182/2008 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
04/06/2010 09:00 1 29/2010 Наказателно 2ри Димитрова НОХД
03/06/2010 09:00 1 25/2010 Наказателно 2ри Димитрова НОХД
02/06/2010 15:00 2 55/2010 Наказателно 2ри Димитрова НОХД

Посещения:518358