Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
04/11/2010 09:00 1 142/2010 Наказателно 2ри Димитрова НАХ
03/11/2010 11:00 4 301/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
03/11/2010 10:30 3 226/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
03/11/2010 10:00 2 184/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
03/11/2010 09:00 1 322/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
02/11/2010 14:00 5 241/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
02/11/2010 11:30 4 325/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
02/11/2010 11:00 3 263/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
02/11/2010 10:00 2 318/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
02/11/2010 09:00 1 214/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
28/10/2010 13:00 1 97/2010 Наказателно 2ри Димитрова НОХ
21/10/2010 11:00 1 165/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
20/10/2010 14:00 1 114/2010 Наказателно 2ри Димитрова НЧХ
19/10/2010 10:00 1 122/2010 Наказателно 1-в Николова НАХ
18/10/2010 09:00 1 112/2010 Наказателно 3-т Цветанов НОХ

Посещения:571682