Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/10/2010 09:00 1 131/2010 Наказателно 3-т Цветанов НАХ
13/10/2010 10:00 2 105/2010 Наказателно 3-т Цветанов НОХ
13/10/2010 09:00 1 90/2010 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
12/10/2010 09:00 1 107/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
11/10/2010 15:00 8 101/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
11/10/2010 14:00 7 91/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
11/10/2010 13:30 5 92/2010 Наказателно 1-в Николова НАХ
11/10/2010 13:30 6 127/2010 Наказателно 3-т Цветанов НОХ
11/10/2010 10:30 4 118/2010 Наказателно 1-в Николова НАХ
11/10/2010 10:00 3 176/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
11/10/2010 09:30 2 125/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
11/10/2010 09:00 1 37/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
08/10/2010 13:00 5 229/2010 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
08/10/2010 11:00 4 205/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
08/10/2010 10:00 3 146/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД

Посещения:538229