Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
02/06/2010 09:00 1 35/2010 Наказателно 2ри Димитрова НОХД
01/06/2010 14:00 5 53/2010 Наказателно 2ри Димитрова НЧХ
01/06/2010 13:00 4 76/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
01/06/2010 11:00 3 324/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
01/06/2010 10:00 2 64/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
01/06/2010 09:00 1 229/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
31/05/2010 14:00 5 48/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
31/05/2010 11:30 4 72/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
31/05/2010 11:00 3 121/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
31/05/2010 10:00 1 329/2009 Гражданско 1-в Николова ГРД
31/05/2010 10:00 2 40/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
31/05/2010 09:00 1 102/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
28/05/2010 14:00 6 32/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ
28/05/2010 13:30 5 238/2009 Гражданско 1-в Николова ГРД
28/05/2010 11:30 4 33/2010 Наказателно 1-в Николова НОХ

Посещения:518354