Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
31/03/2010 10:00 3 18/2010 Наказателно 2ри Димитрова НОХ
31/03/2010 09:30 2 1/2010 Наказателно 2ри Димитрова НАХ
31/03/2010 09:00 1 10/2010 Наказателно 2ри Димитрова НАХ
30/03/2010 14:30 6 48/2008 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
30/03/2010 13:30 5 23/2010 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
30/03/2010 11:00 4 162/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
30/03/2010 10:00 3 201/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
30/03/2010 09:30 2 327/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
30/03/2010 09:00 1 229/2009 Гражданско 2ри Димитрова ГРД
26/03/2010 10:00 1 34/2009 Наказателно 2ри Димитрова НОХ
25/03/2010 13:30 2 333/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
25/03/2010 13:00 1 63/2010 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
24/03/2010 16:00 3 54/2010 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
24/03/2010 13:00 1 151/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД
24/03/2010 13:00 2 309/2009 Гражданско 3-т Цветанов ГРД

Посещения:538223