Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
20/11/2009 09:00 1 92/2007 Гражданско 3-т Цветанов делба-ІІ фаза
19/11/2009 10:30 3 199/2009 Гражданско 3-т Цветанов делба
19/11/2009 10:00 2 204/2009 Гражданско 3-т Цветанов делба
19/11/2009 09:15 1 176/2009 Гражданско 3-т Цветанов чл.417 ГПК
17/11/2009 10:00 2 37/2009 Гражданско 3-т Цветанов чл.13 ал.8 ЗВСЗГГФ
17/11/2009 09:00 1 151/2009 Гражданско 3-т Цветанов чл.109а ЗС
16/11/2009 14:00 2 135/2009 Наказателно 3-т Цветанов чл.195 ал.1 НК
16/11/2009 09:00 1 27/2008 Гражданско 3-т Цветанов делба
05/11/2009 14:00 1 66/2009 1-в Николова ГРД
03/11/2009 09:30 1 193/2008 1-в Николова ГРД
26/10/2009 10:30 3 99/2009 1-в Николова НОХД
26/10/2009 10:00 2 165/2009 1-в Николова ГРД
26/10/2009 09:30 1 74/2004 1-в Николова ГРД
23/10/2009 10:00 1 34/2009 2-р Димитрова НОХ
22/10/2009 14:00 3 112/2009 2-р Димитрова НОХ

Посещения:571689