Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
27/11/2019 11:00 0 123/2019 Наказателно 1 Николова анд
27/11/2019 10:30 0 80/2019 Наказателно 1 Николова анд
27/11/2019 09:30 0 452/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
27/11/2019 09:00 0 126/2019 Наказателно 1 Николова чнд
26/11/2019 14:00 0 479/2018 Гражданско 2ри Цветанов
26/11/2019 09:30 0 447/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
25/11/2019 13:30 0 166/2019 Гражданско 2ри Цветанов
25/11/2019 11:00 0 78/2019 Наказателно 2ри Цветанов АНД
25/11/2019 10:30 0 483/2018 Гражданско 2ри Цветанов
25/11/2019 10:15 0 111/2019 Наказателно 2ри Цветанов
25/11/2019 09:30 0 118/2019 Наказателно 2ри Цветанов АНД
22/11/2019 11:30 0 90/2019 Наказателно 1 Николова НОХД
22/11/2019 11:00 0 371/2018 Гражданско 1 Николова гр.д.
22/11/2019 10:30 0 98/2016 Гражданско 1 Николова гр.д.
22/11/2019 10:00 0 299/2019 Гражданско 1 Николова Гр.д.

Посещения:538238