Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/06/2019 11:00 0 67/2019 Наказателно 2 Цветанов нохд
24/06/2019 10:30 0 69/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
24/06/2019 09:30 0 70/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
20/06/2019 11:00 0 87/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
20/06/2019 10:30 0 14/2016 Гражданско 1 Николова гр.д. пренасрочено
20/06/2019 10:00 0 143/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
18/06/2019 09:30 0 229/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
17/06/2019 14:30 0 64/2019 Наказателно 2 Цветанов нохд
17/06/2019 13:30 0 63/2019 Наказателно 2 Цветанов нохд
17/06/2019 11:30 0 589/2018 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
17/06/2019 11:00 0 74/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
17/06/2019 10:30 0 65/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
17/06/2019 09:40 0 66/2019 Наказателно 2 Цветанов гр.д.
14/06/2019 11:00 0 196/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
14/06/2019 10:30 0 158/2019 Гражданско 1 Николова гр.д. пренасрочено

Посещения:518315