Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
31/10/2019 13:00 0 309/2018 Гражданско 1 Николова гр.д.
31/10/2019 10:30 0 120/2019 Наказателно 2ри Цветанов НОХД
31/10/2019 09:30 0 6/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
30/10/2019 11:45 0 149/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
30/10/2019 11:30 0 54/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
30/10/2019 11:00 0 253/2018 Гражданско 1 Николова гр.д.
30/10/2019 10:30 0 357/2018 Гражданско 1 Николова гр.д.
30/10/2019 10:00 0 236/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
29/10/2019 11:00 0 78/2019 Наказателно 2ри Цветанов НАХД
29/10/2019 10:00 0 106/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
28/10/2019 11:00 0 365/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
28/10/2019 10:50 0 402/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
28/10/2019 09:30 0 345/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
25/10/2019 10:30 0 401/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
25/10/2019 10:00 0 410/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.

Посещения:535710