Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
29/10/2019 11:00 0 78/2019 Наказателно 2ри Цветанов НАХД
29/10/2019 10:00 0 106/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
28/10/2019 11:00 0 365/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
28/10/2019 10:50 0 402/2019 Гражданско 2 Цветанов гр.д.
28/10/2019 09:30 0 345/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
25/10/2019 10:30 0 401/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
25/10/2019 10:00 0 410/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
24/10/2019 11:00 0 356/2018 Гражданско 1ви Николова ГРД
22/10/2019 10:30 0 111/2019 Наказателно 2 Цветанов чнд
22/10/2019 10:20 0 259/2019 Гражданско 2ри Цветанов
22/10/2019 10:00 0 103/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
21/10/2019 13:30 0 104/2019 Наказателно 2 Цветанов нохд
21/10/2019 11:00 0 166/2019 Гражданско 2ри Цветанов Гр.Д.
21/10/2019 10:00 0 483/2018 Гражданско 2ри Цветанов Гр.Д.
18/10/2019 13:00 0 74/2019 Наказателно 1 Николова НОХ

Посещения:538220