Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/11/2019 09:50 0 116/2019 Наказателно 2 Цветанов анд
14/11/2019 09:30 0 115/2019 Наказателно 2 Цветанов нохд
13/11/2019 10:00 0 96/2019 Наказателно 1 Николова НОХД
12/11/2019 13:30 0 104/2019 Наказателно 2ри Цветанов
12/11/2019 10:30 0 238/2019 Гражданско 2ри Цветанов
08/11/2019 11:00 0 89/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
08/11/2019 10:30 0 73/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
08/11/2019 10:00 0 299/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
07/11/2019 11:30 0 14/2016 Гражданско 1ви Николова ГРД
07/11/2019 10:30 0 373/2018 Гражданско 1 Николова гр.д.
07/11/2019 09:45 0 320/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.
05/11/2019 10:00 0 491/2018 Гражданско 2ри Цветанов
31/10/2019 13:00 0 309/2018 Гражданско 1 Николова гр.д.
31/10/2019 10:30 0 120/2019 Наказателно 2ри Цветанов НОХД
31/10/2019 09:30 0 6/2019 Гражданско 1 Николова гр.д.

Посещения:571676